Dakkapel-informatie

Omgevingsvergunning

Vergunning dakkapel verplicht

Dakkapellen mogen op de voorgevel worden geplaatst, maar dan is een omgevingsvergunning wel een vereiste. De richtlijnen met betrekking tot dakkapellen op de achtergevel gelden in grote lijnen ook voor dakkapellen op de voorgevel, alleen is het niet mogelijk een dakkapel over de hele breedte van de voorgevel te plaatsen. Bij de meeste gemeenten kan maximaal 50% van het dakvlak van de voorgevel bebouwd worden, enkele Nederlandse gemeenten zijn minder soepel, getuige een maximale toegestane bebouwing van 30%, dit is bij een klein aantal gemeenten echter 70%.

Het is niet altijd noodzakelijk een vergunning voor een dakkapel op de zijgevel aan te vragen, als de zijgevel uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de voorgevel, anders gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de achtergevel. Een bouwvergunning voor een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of nokverhoging is altijd noodzakelijk, het maakt geen verschil op welke gevel de dakkapel geplaatst wordt, zowel voor de achtergevel, voorgevel als ook voor de zijgevel is een dakkapel vergunning vereist, de proceduretijd is hetzelfde.

De omgevingsvergunning

De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober van 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning. Een dakkapel vergunning kon in het verleden niet digitaal worden aangevraagd, een hoop papierwerk was vereist voor een vergunningaanvraag. Het omgevingsloket heeft gezorgd voor de digitalisering van vergunningen, zo kunnen dakkapellen door bedrijven en particulieren, middels www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd.

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning van de dakkapel worden door de gemeente een aantal eisen gesteld.

Bouwtekeningen van de woning, met schaal 1:50 of 1:100 zijn vereist. De tekeningen moeten duidelijk aangeven welke woning het betreft. Tevens moet op de bouwtekeningen minimaal een voor- en/of achteraanzicht, een dwarsdoorsnede en een kapplan te zien zijn. Een bouwtekening van de betreffende gevel is noodzakelijk, dus een voorgevel, achtergevel of in sommige gevallen een zijgevel aanzicht. Tekeningen van de plattegrond van de verdieping, meestal is dit de zolderverdieping, maar bij een asymmetrische kap kan dit ook zijn de eerste verdieping. Een kadastrale kaart of situatie tekening, waarop de woning is aangemerkt behoort tot de vereisten. Foto’s van de buitenkant en eventueel de binnenkant van de woning dienen ook aangeleverd te worden. De foto’s moeten betrekking hebben op de gevel of ruimte, waar de dakkapel geplaatst moet worden.

Prijzen:

De prijzen voor een omgevingsvergunning zijn ongeveer €400,-

Op zoek naar vrijblijvend advies?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u zijn? Dan adviseren wij u om vrijblijvend advies op te vragen bij dakkapel specialisten. Deze hebben voorbeelden en adviseren u tevens wat de beste keuzes voor u zijn.

Heeft u interesse in een dakkapel specialist? Vraag dan altijd meerdere offertes aan. Via onze website kunt u aangeven hoeveel offertes u wenst te ontvangen van dakkapel specialisten uit uw regio. Door te vergelijken kunt u besparen op de totaalprijs. In sommige gevallen kan dit wel oplopen tot 40%.

WAAROM VERGELIJKEN?

 Bespaar tot 40% op uw dakkapel
 Vergelijken is gratis
 U zit nergens aan vast
 U kiest het aantal offertes
 Offertes uit uw regio